El centre

El Centre gaudeix d’una experiència de més de 30 anys en el Diagnòstic i Tractament d’infants, joves i adults.

Les nostres àrees d’actuació són Pedagogia, Logopèdia, Neuropediatria, Psicologia i Psiquiatria.

Tenim com a objectiu prioritari a cada consulta, la realització d’un diagnòstic, el més acurat possible, que ens permeti orientar el tractament.

Desenvolupem la nostra activitat en l’àmbit assistencial en el propi centre i on line,  però  també en la docència, en col.laboracions i en assessorament a escoles i altres especialistes.