Grup d’habilitats socials

Realitzem tractament en grup amb nens i adolescents amb diagnòstic T.E.A., nens amb T.D.A.H., nens que presenten simptomatologia d’angoixa, problemes de conducta, nens amb dificultat de relació social ( per timidesa, inseguretat, baixa autoestima, mancança d’habilitats socials…).

Són grups petits de màxim 4 nens, homogenis en simptomatologia clínica, que complementen les sessions que es fan a nivell individual.

S’estableixen objectius a realitzar relacionats amb la clínica que presenten els nens.

En l’etapa infantil, es treballen habilitats socials bàsiques d’interacció social (comunicació no verbal, conversa, salutacions, demanar ajuda, …) S’entrena en el maneig de les emocions (reconeixement, autoregulació, empatia…) , en la resolució de problemes i en el joc.

El treball terapèutic en grup permet al nen, posar en pràctica, en el seu enton natural, el que ha après a les sessions.

En adolescents s’entrenen habilitats socials fonamentals per establir relacions satisfactòries interpersonals en aquesta etapa del desenvolupament.