Neuropediatria

Des de neuropediatria atenem infants i joves de 0 a 18 anys que
consultin pel algun transtorn del neurodesenvolupament i problemes
d’aprenentatge.

Sospita de:

  • Transtorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat.
  • Retard en el desenvolupament, global i motor.
  • Transtorns del Llenguatge.
  • Retard o incapacitat intel.lectual.
  • Transtorns de l’aprenentatge escolar com la Dislèxia, Discalcúlia…
  • Mal de cap.
  • Transtorn de l’Espectre de l’Autisme.


El millor tractament comença per un bon diagnòstic.