Psicologia infantil i juvenil

Atenen a nens, joves i adults des d’una perspectiva clínica.


El procediment que sempre seguim al centre és la realització d’una primera entrevista amb els pares, exploració clínica del nen o de l’adult, amb la realització d’un estudi complert amb test estandaritzats, si es creu necessari,  per arribar a un diagnòstic. Establim, llavors, un pla de treball personalitzat adequat.

El tractament és global en nens i adolescents, intervenció directa amb els nens i amb els pares. S’ofereixen pautes que ajudin a millorar els problemes emocionals del nen a casa.


Fem coordinació amb els centres escolars, tutors i E.A.P. per acordar pautes d’actuació dins l’àmbit escolar.

Atendrem:

  • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb i sense Hiperactivitat (T.D.A.H.).
  • Trastorns del Comportament: Desobediència, Conducta Negativista- Desafiant, Agresivitat, Impulsivitat, Rebequeries.
  • Trastorns de l’Estat d’Ànim: Tristesa, Depressió , Baixa Autoestima, Processos de dol o pèrdua.
  • Trastorn de la Conducta Alimentària: Anorèxia, Bulimia, Alteració de la imatge corporal
  • Dificultats de Relació i Adaptació: separacions i divorcis
  • Problemes d’Hàbits: Alteracions del son, enuresis, Encopresis
  • T.O.C. (Transtorn Obsessiu Compulsiu)