Psicologia T.E.A

El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme és un Trastorn del
Neurodesenvolupament que afecta a la percepció i al processament
de la informació. La simptomatologia dins del TEA pot ser molt
diversa, tot i que la base és la mateixa. Trobem que tenen en comú,
l’alteració en la interacció social amb els altres, una alteració en la
comunicació verbal i no verbal, i un repertori d’interessos i conductes
restringides i repetitives.
 
El nostre equip atén els Trastorns del Neurodesenvolupament en totes
les etapes del cicle vital: atenció precoç, infància, adolescència i
etapa adulta.
El tractament és global i integral.
Un cop realitzat el procés diagnòstic es defineixen uns objectius
terapèutics dins d’un pla de treball personalitzat.
Hem de tenir present que en el T.E.A. també hi ha comorbiditat amb
altres trastorns (T.D.A.H., angoixa, depressió, T.O.C…).

Dins del nostre marc de treball, ens centrem en tractaments
multimodals, alguns d’ells són:

  • ABA (Applied Behaviour Analysis)
  • DENVER (Early Start Denver Model)
  • PECS (Picture Exchange Communication System)
  • TEACCH(Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped Children)
  • Intervencions basades en el joc

Treballem conjuntament amb el nen/a i les famílies, oferint recursos i
estratègies per fer front als problemes que presenten per cobrir les
seves necessitats, en sessions individuals i grupals. 
Fem un treball multidisciplinar, amb conjunt amb altres professionals,
Centre escolar, E.A.P., C.D.I.A.P., C.S.M.I.J., per acordar pautes
d’actuació.

Atendrem:

  • T.E.A. Transtorn Espectre Autisme
  • Manca d’Habilitats Socials, Resolució de problemes i Conflictes socials.