Tècniques d’estudi

El Coach acompanya i guia a l’alumne durant el curs per treure el màxim potencial i poder millorar el seu desenvolupament per arribant al seu objectiu, superar el curs.

  • Organitzar l’agenda i l’entrega de treballs, distribuir la llegida d’un llibre per no esperar al darrer moment, …..
  • Saber fer un bon resum, un esquema,
  • Repartir el temps d’estudi, per poder preparar bé l’examen….

A través d’una primera entrevista amb els pares farem una valoració de la necessitat de l’alumne. Seguidament, mantindrem una entrevista amb l’alumne.

* Es farà sessions personalitzades:

  •     On-line, amb la plataforma i horaris acordats.
  •     Presencial per tal de poder resoldre petits dubtes.